Tässä on esimerkki  kotihoidon lääkehoitosuunnitelmasta. Lääkehoitosuunnitelman tulee noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaa

Turvallinen lääkehoito - Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Alla olevista linkeistä pääset näkemään esimerkin hyväksyttävistä sairaanhoitajien ja lähihoitajien lääkehoitoluvista.  Lääkehoitolupaan laitetaan henkilön nimi ja Terhikki-tunniste. Opiskelijan kohdalla merkitään suoritetut opinnot.

 

Lähihoitajalääkehoitolupa

 

Sairaanhoitajalääkehoitolupa