ARVOlla on kaksi lupapaikkaa kotihoidon saattohoito asiakkaille.

02.06.2022

Kotihoidon henkilökunnalle

 

Arviointi- ja kuntoutusosasto ARVOlla on kaksi lupapaikkaa kotihoidon saattohoito asiakkaille.

Lupapaikan saanti edellyttää kotihoidon lääkärin tekemää saattohoitopäätöstä (Z51.5), hoitolinjausta, ja lähetettä osastolle. Kotihoidon lääkäri tekee lähetteen Pegasoksen kautta (erikoisala 97 Geriatria, ARVO, Arviointi- ja kuntoutusosasto, saattohoidon lupapaikat kotihoidon asiakkaille lääkärin lähetteellä).

Lähetteestä tulee käydä ilmi asiakkaan perustiedot, asiakkaan informointi ja ennakoiva hoitosuunnitelma sekä tarvittavat oirelievityshoidot ja -lääkkeet lääkelistalla valmiina, ja mahdollinen sovittu kotisairaalan tuen osuus. ARVOn lääkäri käsittelee lähetteen. Hyväksytty potilas laitetaan ARVOn lupapaikkajonoon ja ennakkosisäänkirjataan osastolle valmiiksi.

Lupapaikan myöntämisestä ilmoitetaan palvelutarpeen kirjauksen kautta alueen kotihoidolle.

 

Lupapaikan järjestymisestä kotihoito tiedottaa asiakasta sekä omaisia. Asiakkaalle viedään ARVOn tekemä tiedote lupapaikan liittyvistä käytännön asioista. Lupapaikalle voi siirtyä tarpeen tullen mihin vuorokaudenaikaan vaan, mutta osastolle tulo edellyttää ensin yhteydenottoa osastolle. Tiedotteesta löytyy ARVO-osaston kanslian puhelinnumero, johon asiakas tai omainen voi ottaa yhteyttä 24h/vrk.

Mikäli yhteydenottopuhelussa päädytään siihen, että osastolle siirtyminen on tarpeellista kyseisessä hetkessä, ARVO- osastolta tilataan asiakkaalle kiireetön ambulanssikuljetus osastolle. Tällä käytännöllä pyritään varmistamaan se, että asiakas ei tule oma aloitteisesti osastolle ilman ennakkoilmoitusta ja jäisi ilman ohjausta ja paikkaa.

 

Tarve lupapaikan käyttämiselle voi olla esimerkiksi psyykkisen tuen tarve (asiakas/ omainen), pelko, turvattomuus, yksinäisyys, sekavuus, fyysinen avun tarve, omaisen hätä. Lupapaikan tarkoitus ei aina ole saattohoidon toteutuminen loppuun asti osastolla, vaan tilanteen salliessa saattohoitoa voidaan jatkaa kotona kotihoidon ja kotisairaalan turvin.

 

Yhteistyöterveisin

Arviointi- ja kuntoutusosasto Arvo

Palveluesimies puh. 044-4235457

Kanslia, hoitajat (24h/vrk) puh. 044-42354