Henkilökunnan kirurgisen suu-nenäsuojuksen tai visiirin käyttö Tampereen ja Oriveden sote-palveluissa COVID-19-pandemian aikana

30.11.2020

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue 27.11.2020 Infektioiden torjuntayksikkö/sr

 

OHJE

Henkilökunnan kirurgisen suu-nenäsuojuksen (ja visiirin) käyttö Tampereen ja Oriveden sote-palveluissa COVID-19-pandemian aikana

Pirkanmaan alueen Covid-19-tartuntojen lisääntymisen myötä on kirurgisten suu-nenäsuojusten (Tyyppi II) ja visiirien käyttösuosituksia sosiaali- ja terveydenhuollossa muutettu. Ohjeen tarkoituksena on suojata asiakkaita/asukkaita/potilaita tartunnoilta ja estää työntekijöiden välisiä tartuntoja.

Ohje koskee soten kaikkia työntekijöitä sekä soten kaikkia yksiköissä työskenteleviä ja ulkopuolelta tulevia muita työntekijöitä, yhteistyökumppaneita ja tukipalveluyksiköiden työntekijöitä kaikissa tilanteissa. Yksikkö antaa ulkopuolelta tulevalle työntekijälle kirurgisen suu-nenäsuojuksen (Tyyppi II), mikäli hänellä ei sitä ole. Ikäihmisten asumispalveluita, kotihoitoa, päivä- ja palvelukeskuksia, mielenterveys- ja päihde- sekä vammaispalveluiden asumisyksiköitä koskevat heille kohdennetut ohjeet suojainten käytöstä.

Toimintaohje

Soten yksiköissä ja asiakaskäynneillä työskentelevät käyttävät ensisijaisesti kirurgista suu-nenäsuojusta (Tyyppi II). Kirurgisen suu-nenäsuojuksen (Tyyppi II) sijaan joissakin tilanteissa voi olla perusteltua käyttää myös monikäyttöistä koko kasvot peittävää visiiriä. Tällaisia ovat esimerkiksi työntekijän tunnistamista vaativat asiakastilanteet, pedagogiset perusteet tai lääketieteelliset syyt. Yksiköt antavat tarvittaessa omat tarkemmat ohjeistuksensa maskien käytöstä. Visiiriä käytettäessä on huomioitava, että se ei suojaa asiakasta työntekijästä lähtöisin olevilta pisaroilta yhtä hyvin kuin kirurginen suu-nenäsuojus (Tyyppi II). Visiiri on alapuolelta avoin, joten se ei sovellu tilanteisiin, joissa työntekijä on erittäin lähellä asiakasta tai asiakkaan yläpuolella. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi vuoteessa tai paareilla olevan asiakkaan hoito ja tutkiminen.

Kirurgista suu-nenäsuojusta (Tyyppi II) tai visiiriä ei tarvitse käyttää työskenneltäessä yksin omassa huoneessa.

Koska ruokailun aikana kirurgista suu-nenäsuojusta (Tyyppi II) tai visiiriä ei pysty käyttämään, työntekijöiden on huolehdittava kahden metrin turvavälien toteutumisesta. Ruokailut porrastetaan niin, että mahdollisimman vähän työntekijöitä on ilman kirurgista suu-nenäsuojusta (Tyyppi II) yhtä aikaa samassa tilassa. Ilman suojainta ollaan vain se aika mikä kuluu syömiseen. Suojain riisutaan vasta kun aletaan syömään ja välittömästi ruokailun loputtua puetaan uusi puhdas kirurginen suu-nenäsuojus (Tyyppi II). Yksikössä esimies määrittelee kuinka monta työntekijää voi samanaikaisesti olla taukohuoneessa, jotta turvavälit voidaan pitää. Ruokailuajat porrastetaan siten, ettei määrä ylity. Mikäli mahdollista, ruokaillaan aina samoissa ryhmissä, jotta kontaktien määrä pysyy mahdollisimman pienenä.

· Kirurgisten suu- nenäsuojusten kuljettaminen taskussa ei ole suositeltavaa, koska ne likaantuvat helposti. Mikäli kuljetat mukanasi puhdasta kirurgista suu-nenäsuojusta myöhempää käyttöä varten, se pitää pakata desinfioiduin käsin puhtaaseen muovipussiin ennen taskuun tai laukkuun laittamista.

Kirurgista suu-nenäsuojusta (Tyyppi II) käytetään ruokalaan mennessä ja sieltä palatessa. Suositeltavaa on riisua kirurginen suu-nenäsuojus (Tyyppi II) vasta ruokalinjaston ja ruoan ostamisen jälkeen pöydässä. Puhdas kirurginen suu-nenäsuojus (Tyyppi II) puetaan ruokalasta poistuttaessa.

Kirurgisen suu-nenäsuojuksen (Tyyppi II) käyttö:

· Voit käyttää samaa suojusta, kunnes se kostuu, likaantuu tai joudut jostain muusta syystä poistamaan sen kasvoilta (esim. tauolle mennessä).

 

 

 • ·  Älä koskettele suojusta käytön aikana. Älä laske suojusta rinnuksille, leuan alle tai nosta otsalle. Suojuksen tulee olla kasvoilla paikallaan koskematta koko käyttöajan. Jos koskettelet sitä, vaihda se.

 • ·  Kirurginen suu-nenäsuojus tulee vaihtaa puhtaaseen myös ennen aseptiikkaa vaativia toimenpiteitä sekä pisaravarotoimin ja/tai kosketusvarotoimin hoidettavan asiakkaan hoitamisen jälkeen.

Kirurgisen suu-nenäsuojuksen (Tyyppi II) pukeminen:
· Desinfioi kädet ja pue kirurginen suu-nenäsuojus oikein päin. Useimmissa malleissa, kun kovike on

nenän päällä, niin ulkopuolella olevat laskokset ovat alaspäin. Asettele se huolellisesti kasvoille, koska et voi korjailla asentoa myöhemmin. Älä koske suojuksen keskiosaan. Lopuksi desinfioi kädet.

Suu-nenäsuojuksen pukeminen ja riisuminen-video (2 min) https://youtu.be/zFfEC0SO__w

Kirurgisen suu-nenäsuojuksen (Tyyppi II) riisuminen:

· Desinfioi kädet ja poista suojus koskemalla vain kiinnitysnauhoihin tai kumilenkkeihin. Älä koske suojainosaan. Laita se suoraan jätteisiin. Lopuksi desinfioi kädet.

Visiirin käyttö:

 • ·  Voit käyttää visiiriä yhtäjaksoisesti taukoon saakka, jos et koskettele sitä käytön aikana.

 • ·  Riisu ja desinfioi visiiri käytön aikana, jos se likaantuu.

 • ·  Visiirin tulee olla paikallaan koskematta koko käyttöajan.

· Mikäli visiirissä on pehmusteosia tai se on muuten hankalasti puhdistettavissa, käytä sitä henkilökohtaisena suojaimena.

Visiirin pukeminen:

· Desinfioi kädet ja asettele puhdas visiiri paikalleen huolellisesti. Lopuksi desinfioi kädet.

Visiirin riisuminen:

 • ·  Desinfioi kädet, pue suojakäsineet ja ota desinfektiopyyhe toiseen käteen.

 • ·  Riisu visiiri ja pyyhi visiiri desinfektiopyyhkeellä (esim. Apowipe) tai käytä pyyhkimiseen

  desinfektioaineliuosta (esim. Erisan Oxy+ 2% tai Easydes) ja kertakäyttöistä pyyhettä. Jos visiiri

  jää sameaksi, kuivaa se kertakäyttöpyyhkeellä tai tarvittaessa huuhtele vedellä ja kuivaa.

 • ·  Aseta desinfioitu visiiri puhtaalle tasolle (tason voi tarvittaessa desinfioida samaa

  desinfektiopyyhettä käyttäen) tai suoraan puhtaaseen muovipussiin. Säilytä desinfioitu visiiri niin, että se pysyy puhtaana. Voit kuljettaa desinfioitua visiiriäsi puhtaassa muovipussissa työpisteestä toiseen.

 • ·  Visiiriä voidaan käyttää uudelleen niin monta kertaa, kun se pysyy toimintakuntoisena.

Muita suojaimia käytetään asiakkaan varotoimiluokan mukaisesti esim. MRSA-kantajan kohdalla noudatetaan kosketusvarotoimia ohjeiden mukaisesti.

Jos epäillään COVID-19-infektiota, noudatetaan erillisiä hoito- ja suojainohjeita:

https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Koronavirus_COVID19