Kotitehtävät

Toimintakykyä ja RAI:ta käsittelevässä koulutuksessa annettiin seuraavat kotitehtävät:

-tee tiimin kanssa yhden asukkaan RAI-arvio ja mieti, kuinka sitä voidaan käyttää kuntouttavan työotteen tehostamiseksi ja kuntotussuunitelman apuna. Tämän jälkeen ota tavoitteeksi, että kaikille asukkaille olisi tehty vastaava  seuraavan vuoden aikana.

-tulosta RAI:n mittariraportti / vertaa ja käy tämä läpi hoitavan lääkärin kanssa niiltä osin, kun mittariraportissa tapahtuneet muutokset antavat aihetta. Huomioikaa myös, että hoitojen linjaukset ja hoitopäätökset ovat linjassa CPS, ADL ja CHESS mittareiden kanssa.

-tehkää fysioterapeutin ohjaamia harjoitteita, ottakaa vaikka 1-2 liikettä viikossa haltuun!