Lääkehoidon luvat kotihoidossa

17.04.2018

Lääkehoidon luvat kotihoidossa

Kaikilta kotihoidon sairaanhoitajilta ja terveydenhoitajilta vaaditaan hyväksytysti:

 • Lääkehoidon teoriaperusteet verkkotestin (LOP) suorittaminen
 • Lääkelaskennan verkkotestin suorittaminen (LOP)
 • Lääkejaon näytöt x 3
 • Ihonalaisen (s.c.) ja lihaksen sisäisen (i.m.) injektion pistämisen näytöt x 3
 • PKV – lääkehoidon verkkotestit (LOP-PKV -lupa)
 • PKV-Lääkkeiden tunnistaminen ja niiden erityispiirteiden kuvailu
 • N-lääkkeiden jakaminen x2
 • N-lääkelaastarin poistaminen ja antaminen
 • N-lääkkeiden kirjaaminen
 • Rokotuksen verkkotesti (LOP-Rokotus -lupa)
 • Rokotuksiin liittyvät näytöt
 • IV teorian verkkotesti
 • IV lääkelaskujen verkkotesti
 • Kipu teoria osa 1

 

Kaikilta kotihoidon lähihoitajilta ja perushoitajilta vaaditaan hyväksytysti:

 • Lääkehoidon teoriaperusteet verkkotestin (LOP) suorittaminen
 • Lääkelaskennan verkkotestin suorittaminen (LOP)
 • Lääkejaon näytöt x 3
 • Ihonalaisen (s.c.) injektion pistämisen näytöt x 3
 • lihaksen sisäisen (i.m.) injektion pistämisen näytöt x 3 mikäli tarpeen, kotihoidossa lähi- ja perushoitaja eivät anna tällä erää i.m. injektioita)
 • PKV -lääkehoidon verkkotestit (LOP-PKV -lupa)
 • PKV-Lääkkeiden tunnistaminen ja niiden erityispiirteiden kuvailu
 • N-lääkkeiden jakamisen näytöt x2
 • N-lääkelaastarin poistaminen ja antaminen
 • N-lääkkeiden kirjaaminen
 • Kipu teoria osa 1