MRSA-seulontanäytteiden ottaminen Tampereen ja Oriveden hoitoyksiköissä, myös ostopalveluyksiköissä

22.05.2018

Tampereen kaupungin terveys- ja ikäihmisten palveluissa noudatetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin infektioiden torjunnan linjauksia, niin myös MRSA-ohjeistusta.

MRSA – seulontanäytteet otetaan:                                                                      

Rauhaniemen sairaalan vuodeosastoilla, Hatanpään Puistosairaalan psykogeriatrian vuodeosastoilla ja Oriveden terveyskeskussairaalan vuodeosastolla otetaan MRSA-seulontanäytteet välittömästi osastolle tullessa, ellei hän ole jo tunnettu MRSA:n kantaja. Saman sairaalan sisällä osastosiirroissa MRSA – näytteet otetaan vastaanottavalla osastolla mahdollisimman pian. Jos edellinen näyte on otettu 24 tunnin sisällä, ei uutta MRSA – näytettä tarvitse ottaa.

Kaikista ikäihmisten asumispalveluyksiköihin (vanhainkodit, tehostettu palveluasuminen, ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon ostopalveluyksiköt) tulevista asukkaista, jotka eivät ole tunnettuja MRSA – kantajia, näytteet otetaan välittömästi yksikköön tullessa. Yksikön perustamisvaiheessa pyritään seulomaan tulevat asukkaat jo etukäteen auttamaan sijoituksien suunnittelua.

Kotihoidossa MRSA -näytteet otetaan asiakkuuden alkaessa.

Ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä, joissa on useampaan eri ryhmään kuuluvia asiakkaita, MRSA -seulontakäytännöistä sovitaan erikseen infektioiden torjuntayksikön kanssa.

Muuta huomioitavaa

  • MRSA – kantajia hoidetaan kosketusvarotoimia noudattaen.
  • Kaikista tamperelaisista, joilla aiemmin on todettu MRSA – kantajuus, on riskitietomerkintä Pegasoksessa. Merkintää ei saa poistaa ilman infektioiden torjuntayksikön lupaa.
  • Mikäli MRSA positiivisuus löytyy, hygieniahoitaja ilmoittaa tuloksen ko. yksikköön.

MRSA näytteiden ottoohje (Pshp:n ohje)