Päivystyskäynnin esitietolomake

13.08.2020

 

Kotihoidossa asiakkaiden kansioissa tulee olla päivystyskäynnin esitietolomake.

” Kotihoidosta, palvelutalosta tai vanhainkodista lähetettävän potilaan mukana tulee olla riittävät esitiedot: lähete/taustatietolomake, on tärkeää kuvata ajankohtainen ongelma (erityisesti toimintakyky ja sen muutos) sekä tieto mistä potilas tulee.” https://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01225/Akuuttivanhus_matriisi.html

Linkki_17_Paivystyskaynnin_esitietolomake