Reagoimaton asiakas kotihoidossa

23.09.2021

Reagoimaton asiakas kotihoidossa – opetusvideo Tampereen kaupungin kotihoidon lähihoitajille. Tampereen kaupungin kotihoidon lähihoitajille on tehty opinnäytetyönä opetusvideo reagoimattoman asiakkaan tunnistamisesta ja hoitamisesta ABCDE-menetelmää hyödyntäen. Opetusvideo on nyt katsottavissa Kohota-sivustolla. Laurea-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat Eeva Mäkinen ja Ronja Kuokkanen ovat tehneet osana sairaanhoitajaopintojaan opetusvideon Tampereen kaupungin kotihoidolle. Opetusvideolla lähihoitajaa opetetaan toteamaan asiakas ensiarvion avulla joko tajuttomaksi tai elottomaksi ja käydään tutkimista ja hoitoa läpi ABCDE-menetelmän avulla. Opetusvideon tavoitteena on kehittää ja vahvistaa Tampereen kaupungin kotihoidon lähihoitajien osaamista ja toimintaa reagoimattoman asiakkaan hoidossa. Tampereen kaupungin kotihoidon keskusta-alueen lähihoitajille teetettiin kysely, jonka avulla kerättiin tietoa heidän tajuttomuuden ja elottomuuden tunnistamisesta. Kyselyssä kysyttiin myös, kuinka tuttu ABCDEmenetelmä on ja millaisia toiveita heillä olisi opetusvideolle. Kyselyn vastausten ja toiveiden pohjalta suunniteltiin ja toteutettiin opetusvideo. Opetusvideo on tarkoitettu koulutus- ja perehdyttämismateriaaliksi ja se on nyt katsottavissa Kohota-sivustolla. Opetusvideo on pituudeltaan noin 16 minuuttia. Sen voi katsoa myös osissa, sillä se on jaoteltu kolmeen osaan: tajuttoman ensiapu, elottoman ensiapu ja ABCDEmenetelmä. Video on ajankohtainen, sillä nykyään tavoitteena on hoitaa ikäihmiset avopalveluiden piirissä ja tämä tulee lisäämään myös entistä laaja-alaisemmin huonokuntoisia ja monisairaita asiakkaita kotihoitoon. Koska kotihoidon asiakkailla on erilaisia sairausdiagnooseja, käytössä useita lääkkeitä ja ikääntymismuutokset vaikuttavat elimistön toimintaan, on uusien oireiden tunnistaminen usein hankalaa. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että lähihoitaja osaa käyntinsä aikana arvioida ja havainnoida asiakkaan vointia ja tehdä tarvittavia mittauksia sekä tulkita niitä oikein. Oikein tehty tilannearvio takaa ikäihmiselle laadukkaan hoidon ja vähentää myös tarpeettomien päivystyskäyntien määrää. Opetusvideon voit käydä nyt katsomassa alla olevasta linkistä.

 

Reagoimaton asiakas kotihoidossa