Sivujen käyttöohje

Nämä sivut on tarkoitettu  kotihoidon, niin yksityisten tuottajien kuin oman tuotannon henkilökunnan käyttöön. Mikäli olet kiinnostunut käyttämään sivuja, mutta et kuulu em ryhmään, voit ottaa yhteyttä yhteystietojen kautta sivujen yläosasta. Aloitussivuille pääsee kuka tahansa, mutta oppimateriaalin avaaminen  vaatii salasanan. Salasana on kaikille yhteinen ja sen saa omalta työnantajalta. Salasana vaihtuu määrävälein.  Materiaali  on tarkoitus käydä läpi, esimerkiksi HOTKE-tapaamisissa, vuosittain. Osaamistestin suorittamista varten tarvitset oman tilin, jonka saat rekisteröidyttyäsi palveluun.  Perustason testi on tarkoitettu perus- ja lähihoitajan tutkinnon suorittaneille hoitajille.  Syventävän tiedon testi kuuluu ensisijaisesti sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille, mutta sen saa suorittaa kuka tahansa asioihin hyvin perehtynyt koulutuksesta riippumatta. Vastaavasti sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat voivat tehdä myös perustason testin.

Kotihoitoa koskevia  uusia asioita käsitellään kohdassa ajankohtaista. Kiireettömien asioiden tiedottaminen siirtyy näille sivuille. Tämän vuoksi sivuja on syytä lukea säännöllisesti. Palautteen antaminen onnistuu myös sivujen kautta. Sivut kehittyvät ja palautteen saaminen auttaa niiden kehittämiseksi yhä paremmin henkilökuntaa palvelevaksi.

Oppimateriaalia koskevat normaalit copyright säännöt. Osittainenkin luvaton kopioiminen on kielletty ja sivujen käyttöoikeus on vain edellä mainituissa työsuhteissa olevilla henkilöillä. Vaikka materiaali soveltuu yleisemminkin kotihoidon henkilökunnan käyttöön, on se parhaimmillaan hyvin toimivassa ja resursoidussa moniammatillisessa toimintaympäristössä.