Laajasti tutkittu ja vaikuttavaksi havaittu menetelmä CGA on asiantuntijoiden puheessa kääntynyt moniammatilliseksi geriatriseksi arvioinniksi sen laaja-alaisuuden sekä useita ammattiryhmiä hyödyntävän prosessin vuoksi. Geriatrisessa arvioinnissa korostetaan jokaisen arviointiin osallistuvan ammattiryhmän asiantuntijuutta ja sitä että ”yhdessä näemme enemmän kuin yksin”. Arviointimenetelmällä ja ajattelumallilla halutaan kiinnittää huomiota asiakkaan omiin voimavaroihin, joita esimerkiksi hyvä ja oikea-aikainen lääketieteellinen tutkimus ja hoito voi vapauttaa ikäihmisen jokapäiväiseen arkeen. Näin tuetaan ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja turvataan esimerkiksi kuntoutumisen ja kotikuntoutuksen edellytyksiä ikäihmisen arjessa.

Käsikirjan tavoitteena on opastaa ja ohjata työntekijää havaitsemaan, kokoamaan ja kirjaamaan systemaattisesti kaikki asiakkaasta olemassa oleva tieto. Esimerkiksi RAI-arviointi on yksi systemaattinen työväline CGA:n tekemiseen ja asiakkaan omat toiveet, haaveet ja tärkeäksi kokemat asiat voidaan tuoda esiin Elämänpuu-julistetta hyödyntäen. Tietoa kerätään asiakkaan omista tarpeista ja elämäntilanteesta. Yhdessä asiakkaan kanssa etsitään ratkaisuja avun ja hoidon tarpeisiin, joihin tartutaan heti, sekä tulevan asiakassuunnitelman pohjaksi. Tavoitteena on tuntea asiakkaan tilanne niin, että arviointia voidaan päivittää tilanteiden muuttuessa eikä aina tarvitse aloittaa arviointia alusta. Tavoitteena on myös turvata jokaisen asiakkaan eheä asiakaspolku koko asiakkuuden keston ajaksi sekä ennaltaehkäistä suunnittelemattomia sairaalajaksoja.

 

Syötä salasana nähdäksesi opetusaineisto

Huomaa, että opetusaineistoihin vaadittu salasanan syöttäminen on eri asia kuin kirjautuminen omaan tiliin. Oma tili on tarkoitettu vain osaamistestin suorittamista varten.