Terveydenhuollon kehittyminen on ollut osaltaan mahdollistamassa elinikämme pitkittymisen. Yhä useampi aikaisemmin kuolemaan johtanut sairaus voidaan nykyään hoitaa. Tästä huolimatta jokainen syntynyt ihminen kuolee. Kehittyneissä maissa suurin osa kuolee jonkun tai joidenkin kroonisten sairauksien aiheuttamana. Kuolemaa edeltää usein aika, jossa toimintakyky ja terveys ovat suurelta osin menetetty. Mikäli tähän jaksoon elämässä ei ole varauduttu, joudutaan usein turhiin ja potilasta rasittaviin haitallisiin hoitoihin ja tutkimuksiin.

Hyvä saattohoito ei tee oman läheisen kuolemasta helppoa. Kuolema on ainutkertainen tapahtuma ihmisen elämässä. Jäljelle jääneille se on kokemuksena unohtumaton ja siihen liittyy, ja saakin liittyä, ahdistaviakin kokemuksia. Näitä kokemuksia ei pidä pelätä. Elämän loppuvaiheen hoitopäätösten, saattohoidon ja kuoleman kohtaamista voi ja pitää opetella. Työyhteisössä on hyvä sopia, kuinka asiakkaan kuoleman jälkeen toimitaan ja käydään läpi hoitamisen onnistumien.

Syötä salasana nähdäksesi opetusaineisto

Huomaa, että opetusaineistoihin vaadittu salasanan syöttäminen on eri asia kuin kirjautuminen omaan tiliin. Oma tili on tarkoitettu vain osaamistestin suorittamista varten.