Tämä ohjeistus pohjautuu kotihoidon lääkäripalvelujen palvelukuvaukseen ja kotihoidon ohjeistuksiin.

Kotihoidon asiakkailla korostuu hoivan lisäksi sairauksien tarkka seuranta ja hoito sekä kuntouttava työote. Paraskaan hoiva ei tuota tulosta, jos asiakkaan vointi kariutuu sairauksien takia. Useimpia vanhusten sairauksia voidaan tuloksellisesti hoitaa tai ainakin oireita lievittää.

Lääkäri hoitaa asiakkaita kotikäynneillä sekä hoitajien välityksellä. Valtaosa potilaista tarvitsee hoitajien apua ja seurantaa selviytyäkseen sairauksiensa hoidosta. Lääkäri puolestaan tarvitsee hoitajilta luotettavaa asiakkaan tilanteen arviointia ja voinnin seurantaa lääketieteellisten tutkimusten, hoitojen, kuntoutuksen ja lääkemuutosten pohjaksi. On ehdottoman tärkeää, että lääkärin hoitomääräykset ja sovitut seurannat ja raportoinnit tulevat toteutetuksi ohjeiden mukaan. Asioita ei voi jättää sen varaan, että lääkäri muistaa / ehtii niistä kysellä. Jokainen tiimin hoitaja on vastuussa omalta osaltaan lääkärin ohjeiden noudattamisesta. Muuten asiakkaiden oikeus hyvään hoitoon vaarantuu.

Tiimin etu on se, että asiakkaiden terveydentila ja toimintakyky pysyvät mahdollisimman hyvänä, koska asiakkaiden kroonisten sairauksien pahenemisvaiheet, akuutit sairaudet, tapaturmat yms. aiheuttavat tiimille runsaasti lisätyötä. Näillä ohjeilla pyritään tehostamaan hoitajien ja lääkärin yhteistyötä ja työpanoksen käyttöä asiakkaiden ja työyhteisön hyväksi. Tiimin toiminnan kehittäminen on tärkeä osa yhteistyötä. Myös toimiva ja jatkuva yhteistyö omaisten kanssa on tärkeä osa hoidon kokonaisuutta.

Päivitetty 21122021

Syötä salasana nähdäksesi opetusaineisto

Huomaa, että opetusaineistoihin vaadittu salasanan syöttäminen on eri asia kuin kirjautuminen omaan tiliin. Oma tili on tarkoitettu vain osaamistestin suorittamista varten.