Lääkehoitosuunnitelman tulee noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaa

Turvallinen lääkehoito - Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa .

Toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmasta tulee käydä ilmi vähintään seuraavat säädöspohjaan perustuvat asiat: 

-lääkehoitoon liittyvien riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen

-turvalliseen lääkehoitoon perehdyttäminen

-henkilöstön vastuut, velvollisuudet ja työnjako

-opiskelija lääkehoidon toteuttajana

-lääkehuollon järjestäminen 

-lääkehoidon toteuttaminen

-lääkehoidon vaaratapahtumissa toimiminen

-potilaan ja omaisten ohjaus ja neuvonta 

-dokumentointi ja tiedonkulku

-seuranta- ja palautejärjestelmät

Lisäksi lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan: lääkehoidon osaamisvaatimukset, osaamisen varmistaminen ja ylläpito sekä lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi.

 

 

 

 

 

 

Syötä salasana nähdäksesi opetusaineisto

Huomaa, että opetusaineistoihin vaadittu salasanan syöttäminen on eri asia kuin kirjautuminen omaan tiliin. Oma tili on tarkoitettu vain osaamistestin suorittamista varten.