Muistisairaudet 

 

Muistisairaudet yleistyvät väestön vanhetessa. Muistisairaudet ovat yleisin ympärivuorokautiseen avun- ja valvonnan tarpeeseen johtava syy.

Yleisin syy dementialle on Alzheimerin tauti. Sen kesto on yleensä noin 12-vuotta diagnoosista kuolemaan. Eri sairauksien aiheuttamalla dementioilla on omat erityispiirteensä, mutta kaikissa varhainen diagnostiikka on eduksi.

Lääkkeet kuuluvat muistisairauksien hoitoon lääkkeettömien hoitokeinojen lisäksi. Muistilääkkeillä voidaan parantaa kognitiota, toimintakykyä ja vähentää käytösoireita. Lääkehoitoja pitää arvioidaan määrävälein. Dementian edetessä siihen pisteeseen, jossa omatoimisuus on täysin menetetty ja käytösoireet ovat vähäiset, harkitaan muistilääkkeiden lopettamista. Oivaltava, monipuolinen ja luova kuntouttava hoitotyö kuuluu jokaisen muistisairaan hoitoon koko sairauden ajan. Kuoleman lähestyessä saattohoito kuuluu myös muistisairaan hyvään hoitoon.

10.02.2020

Syötä salasana nähdäksesi opetusaineisto

Huomaa, että opetusaineistoihin vaadittu salasanan syöttäminen on eri asia kuin kirjautuminen omaan tiliin. Oma tili on tarkoitettu vain osaamistestin suorittamista varten.