Suuri osa hauraista monisairaista iäkkääistä kärsii tai on suuressa virhe- tai vajaaravitsemuksen riskissä.  Huono ruokahalu, yksipuolinen ruokavalio, huono suun terveys ja heikko jaksaminen ovat esimerkkejä vajaa- tai virheravitsemuksen syistä. Vajaaravitsemus aiheuttaa kunnon heikkenemistä, altistaa  sairauksille ja hidastaa sairauksista paranemista. Ravitsemusta on havainnoitava säännöllisesti ja sen virheisiin on puututtava.  Hyvä ravitsemus kohentaa asiakkaan terveyttä ja elämänlaatua. Ravitsemushoito on osa kokonaishoitoa.

 

Päivitettu 5.6.2020

Syötä salasana nähdäksesi opetusaineisto

Huomaa, että opetusaineistoihin vaadittu salasanan syöttäminen on eri asia kuin kirjautuminen omaan tiliin. Oma tili on tarkoitettu vain osaamistestin suorittamista varten.